Arbeids

rett

Arbeidsrett

Bistår med:

– Ansettelse og oppsigelse

– Forhandlinger 

– Permittering

– Nedbemanning

– Virksomhetsoverdragelse

Sluttpakke og erstatning

– Tvisteløsning

 

Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Innhold i denne artikkelen: Varsling - rettslig grunnlag Fremgangsmåte ved varsling Varslervern Økonomiske konsekvenser  Hvis man kommer over forhold i virksomheten som man kanskje synes er ubehagelig eller kanskje til og med ulovlig, da har man muligheten til å...

les mer
Prøvetid

Prøvetid

Innhold i denne artikkelen: Hva er prøvetid? Vilkår for prøvetid Forlengelse av prøvetid Oppsigelse i prøvetid Forutsetninger for en oppsigelse etter § 15-6 Oppsigelse tilpasning til arbeidet Oppsigelse faglig dyktighet Oppsigelse pålitelighet Oppsigelsesfrister  Hva...

les mer
Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold!

Oppsigelse grunnet virksomhetens forhold!

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for oppsigelse Oppsigelse generell saklighet i virksomhetens forhold Oppsigelse saklig utvelgelseskrets Oppsigelse saklig utvelgelseskriterier Oppsigelse annet arbeid i virksomheten Oppsigelse individuell saklighet  Oppsigelse...

les mer
Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Innhold i denne artikkelen: Kundeklausul - rettslig regulering Hvilke kunder omfattes? Kundeklausulens lengde Når og hvordan må kundeklausuler inngås? Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende? Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for...

les mer
Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for oppsigelse Oppsigelse manglende arbeidsprestasjoner Oppsigelse brudd på arbeidsplikten Oppsigelse ekstraarbeid Oppsigelse brudd på lojalitetsplikt Oppsigelse straffbare forhold Oppsigelse er en måte å opphøre arbeidsforholdet....

les mer
Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i...

les mer
Endringsoppsigelse!

Endringsoppsigelse!

Innhold i denne artikkelen: Hva er endringsoppsigelse? Grunnlag for endringsoppsigelse Endringsoppsigelse lavere lønn Endringsoppsigelse arbeidstid Saksbehandlingsregler endringsoppsigelse Endringsoppsigelse frister Hva er endringsoppsigelse? En endringsoppsigelse...

les mer
Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

Arbeidsgivers styringsrett  har vært grundig behandlet i rettspraksis. Selv om innholdet av styringsretten ofte må fastlegges konkret, har retten i sine saker skapt typetilfeller for hva som kan være innenfor og hva som kan være utenfor arbeidsgivers styringsrett....

les mer
Arbeidsgivers styringsrett!

Arbeidsgivers styringsrett!

Innhold i denne artikkelen: Hva er arbeidsgivers styringsrett? Arbeidsgivers styringsrett arbeidsmiljøloven Arbeidsgivers styringsrett arbeidstid Arbeidsgivers styringsrett arbeidsoppgaver Arbeidsgivers styringsrett arbeidssted Arbeidsgivers styringsrett lønn...

les mer

La oss jobbe sammen

Follow by Email
LinkedIn
Share