Arbeids

rett

Arbeidsrett

Bistår med:

– Ansettelse og oppsigelse

– Forhandlinger 

– Permittering

– Nedbemanning

– Virksomhetsoverdragelse

Sluttpakke og erstatning

– Tvisteløsning

 

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i...

les mer
Endringsoppsigelse!

Endringsoppsigelse!

Innhold i denne artikkelen: Hva er endringsoppsigelse? Grunnlag for endringsoppsigelse Endringsoppsigelse lavere lønn Endringsoppsigelse arbeidstid Saksbehandlingsregler endringsoppsigelse Endringsoppsigelse frister Hva er endringsoppsigelse? En endringsoppsigelse...

les mer
Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

Arbeidsgivers styringsrett – rettspraksis!

Arbeidsgivers styringsrett  har vært grundig behandlet i rettspraksis. Selv om innholdet av styringsretten ofte må fastlegges konkret, har retten i sine saker skapt typetilfeller for hva som kan være innenfor og hva som kan være utenfor arbeidsgivers styringsrett....

les mer
Arbeidsgivers styringsrett!

Arbeidsgivers styringsrett!

Innhold i denne artikkelen: Hva er arbeidsgivers styringsrett? Arbeidsgivers styringsrett arbeidsmiljøloven Arbeidsgivers styringsrett arbeidstid Arbeidsgivers styringsrett arbeidsoppgaver Arbeidsgivers styringsrett arbeidssted Arbeidsgivers styringsrett lønn...

les mer
Ugyldig oppsigelse – erstatning.

Ugyldig oppsigelse – erstatning.

Ugyldig oppsigelse erstatning! I denne artikkelen skal vi ta for oss hva som er en ugyldig oppsigelse samt hvor mye man kan få i erstatning. Arbeidsmiljøloven har regulerer i paragraf 15-4 formkrav ved oppsigelse. Paragraf 15-4 har følgende ordlyd: (1) Oppsigelse skal...

les mer
Usaklig oppsigelse.

Usaklig oppsigelse.

Lovbestemt vern mot usaklig oppsigelse. I denne artikkelen vil vi gå igjennom hvilket vern arbeidstaker har i forbindelse med usaklig oppsigelse. Bestemmelsen lyder: § 15-7. Vern mot usaklig oppsigelse (1) Arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er saklig begrunnet...

les mer
Drøftelsesmøte tips!

Drøftelsesmøte tips!

Drøftelsesmøte - innhold i artikkel: Hva er et drøftelsesmøte og hva er formålet Innkalling til drøftelsesmøte Drøftelsemøte - tips arbeidstakere Hva bør man unngå Ta med advokat i drøftelsemøte   Hva er et drøftelsemøte og hva er formålet? Arbeidsgiver er...

les mer
Når kan man få sluttpakke?

Når kan man få sluttpakke?

Sluttpakke eller sluttavtale er en benevnelse på en avtale med arbeidsgiver i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Det er vanlig å avtale en sluttpakke i en rekke tilfeller. Det kan for eksempel være tilfeller der strategiske valg har gjort at det er...

les mer

La oss jobbe sammen

Follow by Email
LinkedIn
Share