Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Innhold i denne artikkelen: Kundeklausul – rettslig regulering Hvilke kunder omfattes? Kundeklausulens lengde Når og hvordan må kundeklausuler inngås? Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende? Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for...
Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for oppsigelse Oppsigelse manglende arbeidsprestasjoner Oppsigelse brudd på arbeidsplikten Oppsigelse ekstraarbeid Oppsigelse brudd på lojalitetsplikt Oppsigelse straffbare forhold Oppsigelse er en måte å opphøre arbeidsforholdet....
Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i...
Endringsoppsigelse!

Endringsoppsigelse!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Hva er endringsoppsigelse? Grunnlag for endringsoppsigelse Endringsoppsigelse lavere lønn Endringsoppsigelse arbeidstid Saksbehandlingsregler endringsoppsigelse Endringsoppsigelse frister Hva er endringsoppsigelse?...
Follow by Email
LinkedIn
Share