Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Varsling – rettslig grunnlag Fremgangsmåte ved varsling Varslervern Økonomiske konsekvenser  Hvis man kommer over forhold i virksomheten som man kanskje synes er ubehagelig eller kanskje til og med ulovlig, da...
Prøvetid

Prøvetid

Reading Time: 4 minutes Innhold i denne artikkelen: Hva er prøvetid? Vilkår for prøvetid Forlengelse av prøvetid Oppsigelse i prøvetid Forutsetninger for en oppsigelse etter § 15-6 Oppsigelse tilpasning til arbeidet Oppsigelse faglig dyktighet Oppsigelse pålitelighet...
Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Innhold i denne artikkelen: Kundeklausul – rettslig regulering Hvilke kunder omfattes? Kundeklausulens lengde Når og hvordan må kundeklausuler inngås? Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende? Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for...
Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for oppsigelse Oppsigelse manglende arbeidsprestasjoner Oppsigelse brudd på arbeidsplikten Oppsigelse ekstraarbeid Oppsigelse brudd på lojalitetsplikt Oppsigelse straffbare forhold Oppsigelse er en måte å opphøre arbeidsforholdet....
Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelse rettspraksis!

Endringsoppsigelser stiller i utgangspunktet de samme krav som vanlige oppsigelser. Det betyr at endringsoppsigelsene må være «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det at arbeidstakeren forblir i...
Follow by Email
LinkedIn
Share