Styreansvar

Styreansvar

Innhold i denne artikkelen: Erstatningsansvar – rettslig grunnlag Vilkår for erstatning Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar Individuelt erstatningsansvar Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i selskapets ledelse ikke blir...
Styrets tilsynsansvar!

Styrets tilsynsansvar!

Styret har etter aksjeloven § 6-12, ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dette innebærer blant annet å ha kontroll på selskapet og organisere det på en forsvarlig måte.  Som en del av forvaltningen av selskapet, må styret også føre tilsyn. Denne plikten er...
Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

Innhold i denne artikkelen: Kundeklausul – rettslig regulering Hvilke kunder omfattes? Kundeklausulens lengde Når og hvordan må kundeklausuler inngås? Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende? Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for...
Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold!

Innhold i denne artikkelen: Vilkår for oppsigelse Oppsigelse manglende arbeidsprestasjoner Oppsigelse brudd på arbeidsplikten Oppsigelse ekstraarbeid Oppsigelse brudd på lojalitetsplikt Oppsigelse straffbare forhold Oppsigelse er en måte å opphøre arbeidsforholdet....
Follow by Email
LinkedIn
Share