Tilsvar til stevning

Tilsvar til stevning

Reading Time: 3 minutes I denne artikkelen vil vi går igjennom hvordan du skriver et tilsvar til en stevning. Innledningsvis bør det nevnes at det er veldig viktig å overholde fristen som retten har satt for innsending av tilsvar. I motsatt fall risikerer saksøkte en...
Styrebehandling av saker!

Styrebehandling av saker!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Aktuelle saker til styrebehandling Forberedelsen av saker Varsel om styrebehandling For at styret skal kunne behandle saker og behandle de sakene som hører til styret, gir aksjeloven noen regler om hvordan styret...
Daglig leders oppgaver!

Daglig leders oppgaver!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Daglig leders oppgaver Hva er uvanlige saker eller saker av stor betydning? Daglig leders representasjonsrett   Når man tenker på daglig leder, tenker man gjerne på selskapets øverste leder. Hva er egentlig...
Utsatt for ID-tyveri – hva gjør jeg?

Utsatt for ID-tyveri – hva gjør jeg?

Reading Time: 2 minutes Hvis man har blitt utsatt for ID-tyveri, gjelder det å handle raskt for å begrense skadene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva du kan gjøre hvis du først har blitt utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan kort defineres som økonomisk...
Styreansvar

Styreansvar

Innhold i denne artikkelen: Erstatningsansvar – rettslig grunnlag Vilkår for erstatning Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar Individuelt erstatningsansvar Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i selskapets ledelse ikke blir...
Follow by Email
LinkedIn
Share