Utsatt for ID-tyveri – hva gjør jeg?

Utsatt for ID-tyveri – hva gjør jeg?

Reading Time: 2 minutes Hvis man har blitt utsatt for ID-tyveri, gjelder det å handle raskt for å begrense skadene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva du kan gjøre hvis du først har blitt utsatt for ID-tyveri. ID-tyveri kan kort defineres som økonomisk...
Styreansvar

Styreansvar

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Erstatningsansvar – rettslig grunnlag Vilkår for erstatning Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar Individuelt erstatningsansvar Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i...
Styrets tilsynsansvar!

Styrets tilsynsansvar!

Styret har etter aksjeloven § 6-12, ansvaret for forvaltningen av selskapet. Dette innebærer blant annet å ha kontroll på selskapet og organisere det på en forsvarlig måte.  Som en del av forvaltningen av selskapet, må styret også føre tilsyn. Denne plikten er...
Follow by Email
LinkedIn
Share