Heve kjøp av motorsykkel

Heve kjøp av motorsykkel

Heving av kjøp av motorsykkel reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse, vil ha betydning for rettighetene...
Heving av bobilkjøp!

Heving av bobilkjøp!

Heving av bobil reguleres av henholdsvis kjøpsloven ved kjøp mellom privatpersoner eller næringsdrivende og forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom næringsdrivende og privatpersoner. Hvilken lov som kommer til anvendelse vil ha betydning for rettighetene til den som...
Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring

Reading Time: 3 minutes Pass på at du har denne «hemmelige» forsikringen.   Dersom du er involvert i juridiske tvister vil det i mange tilfeller være mulig å få dekket advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra...
Follow by Email
LinkedIn
Share