Handleplikt ved tap av egenkapital

Handleplikt ved tap av egenkapital

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Når inntreffer handleplikten? Hvem inntrer handleplikten for? Hva innebærer handleplikten? Plikt for generalforsamlingen til å vedta tiltak? Hvis kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet ikke er oppfylt,...
Forkjøpsrett til aksjer!

Forkjøpsrett til aksjer!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Rettslig utgangspunkt – forkjøpsrett Unntak forkjøpsrett Fremgangsmåte ved bruk av forkjøpsrett Når får man forkjøpsrett? Hvem får forkjøpsrett hvis flere vil benytte forkjøpsretten? Hvor mye må betales for...
Bokettersyn!

Bokettersyn!

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Bokettersyn skatteetaten Hvordan foregår bokettersyn? Plikter for skatteetaten ved stedlig kontroll Sannsynlighet for å få bokettersyn Bokettersyn enkeltpersonforetak Bokettersyn er den tidligere betegnelsen på...
Samtykkekrav ved eierskifte!

Samtykkekrav ved eierskifte!

Reading Time: 4 minutes Innhold i denne artikkelen: Hvordan beslutning om samtykke tas Når kan samtykke nektes? Eksempler fra rettspraksis Tilfeller hvor samtykke ikke kan nektes Virkninger av at samtykke blir nektet Utgangspunktet er at eierskifte av aksjer krever...
Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Vilkår for konkurs Hvordan slå arbeidsgiver konkurs Fremgangsmåte for å begjære arbeidsgiver konkurs Behandling av konkursen Lønnsgarantiordningen Hvis arbeidsgiveren ikke betaler ut lønn til avtalt tid, kan det være...
Follow by Email
LinkedIn
Share