Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Vilkår for konkurs Hvordan slå arbeidsgiver konkurs Fremgangsmåte for å begjære arbeidsgiver konkurs Behandling av konkursen Lønnsgarantiordningen Hvis arbeidsgiveren ikke betaler ut lønn til avtalt tid, kan det være...
Daglig leders plikter

Daglig leders plikter

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Underretningsplikten Underretningspliktens omfang Underretningspliktens form Redegjørelse om bestemte saker Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i selskapet. Vedkommende er derimot ikke selskapets...
Styrebehandling av saker!

Styrebehandling av saker!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Aktuelle saker til styrebehandling Forberedelsen av saker Varsel om styrebehandling For at styret skal kunne behandle saker og behandle de sakene som hører til styret, gir aksjeloven noen regler om hvordan styret...
Daglig leders oppgaver!

Daglig leders oppgaver!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Daglig leders oppgaver Hva er uvanlige saker eller saker av stor betydning? Daglig leders representasjonsrett   Når man tenker på daglig leder, tenker man gjerne på selskapets øverste leder. Hva er egentlig...
Styreansvar

Styreansvar

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Erstatningsansvar – rettslig grunnlag Vilkår for erstatning Aktuelle situasjoner for erstatningsansvar Individuelt erstatningsansvar Et av formålene med et aksjeselskap er at aksjonærene eller andre i...
Follow by Email
LinkedIn
Share