Drøftelsesmøte tips!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Drøftelsesmøte tips!

av | nov 16, 2020 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 3 minutes

 

Hva er et drøftelsemøte og hva er formålet?

Arbeidsgiver er forpliktet til å gjennomføre et drøftelsesmøte.

Dette gjelder før beslutning om oppsigelse og avskjed. Hjemmelsgrunnlaget er arbeidsmiljøloven § 15-1:

«§ 15-1.Drøfting før beslutning om oppsigelse

Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det. Både grunnlaget for oppsigelsen og eventuell utvelgelse mellom flere ansatte av hvem som skal sies opp, skal drøftes.»

Først og fremst er det «grunnlaget for oppsigelsen» som skal drøftes. For arbeidsgiver betyr det at man er forpliktet til å fremlegge en objektiv oversikt av de faktiske forhold som begrunner en eventuell oppsigelse. Arbeidstaker skal så få muligheten til å komme med sine kommentarer slik at saken blir best mulig opplyst.

I de tilfeller det er snakk om oppsigelse av flere i virksomheten må arbeidsgiver dokumentere utvelgelseskriteriene og hvorfor det slår ut for den enkelte.

Det følger av lovteksten at drøftelse med arbeidstaker skal skje «så langt det er praktisk mulig.» I praksis betyr dette i de aller fleste tilfeller.

Innkalling til drøftelsemøte

I arbeidsmiljøloven er det ikke fastsatt formkrav til hvordan en innkalling til et drøftelsemøte skal være utformet. Det anbefales likevel at innkallingen skjer skriftlig. I innkallingen bør det fremgå tydelig at innkallingen gjelder et drøftelsesmøte for å vurdere arbeidsforholdet og oppsigelse.

Inkallingen bør gis i rimelig tid i forkant ettersom arbeidstaker skal få tilstrekkelig med tid til å vurdere hvorvidt man ønsker å ta med seg tillitsvalg eller annen rådgiver i møte for eksempel advokat.

Drøftelsesmøte – tips for arbeidstakere

Med en gang du får en innkalling til et drøftelsesmøte bør man starte forberedelsene. Grundige forberedelser til et drøftelsesmøte kan gjøre forskjellen på om man får en oppsigelse, beholder jobben eller får en sluttpakke.

  1. Prøv i størst mulig grad av bevare roen og hold en saklig tone. Det er ofte lettere for arbeidsgiver å tilby en minnelig løsning til en arbeidstaker som er hyggelig til tross for at man er uenig.
  2. Forbered deg godt. Ta med relevant dokumentasjon til møtet.
  3. Be om dokumentasjon på forholdene arbeidsgiver påpeker.
  4. Vær nøye med å påpeke det du er uenig i, og be om at dette blir nedtegnet i referatet.

 

Hva bør man unngå?

Et drøftelsesmøte vil for de fleste være en tøff følelsesmessig erfaring. Det kan derfor være lett og miste besinnelsen og skjelle ut arbeidsgiver. Dette er sjelden hensiktsmessig dersom man ønsker å oppnå en best mulig økonomisk løsning for seg selv.

Videre bør man prøve å unngå motargumenter som åpenbart ikke fører frem. Det er bedre å fokusere på de best argumentene og gjenta heller disse.

Ta med advokat i drøftelsesmøte?

Ofte vil det å ta med advokat i drøftelsesmøte gjøre at arbeidsgiver er noe mer defensiv og lettere kan være villig til å inngå avtale om sluttpakke. Det er imidlertid ikke alltid dette skjer. Hvorvidt man skal ha med advokat vil derfor avhenge av en avveining i forhold til hva man tror man kan oppnå utover det man klarer på egenhånd og kostnaden ved å bruke advokat. I mange tilfeller der man oppnår en sluttavtale vil arbeidsgiver som regel samtykke til å dekke advokatkostnadene for arbeidstaker.

Les mer om hva vi tilbyr innenfor arbeidsrett. 

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe deg.

Ved inngåelse av sluttavtale får vi som regel arbeidsgiver til å dekke advokatkostnadene.

E-post: post@reinholdt.no

Tlf: 23688558

#drøftelsesmøteadvokat

Follow by Email
LinkedIn
Share