Varsling på arbeidsplassen

Varsling på arbeidsplassen

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Varsling – rettslig grunnlag Fremgangsmåte ved varsling Varslervern Økonomiske konsekvenser  Hvis man kommer over forhold i virksomheten som man kanskje synes er ubehagelig eller kanskje til og med ulovlig, da...
Handleplikt ved tap av egenkapital

Handleplikt ved tap av egenkapital

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Når inntreffer handleplikten? Hvem inntrer handleplikten for? Hva innebærer handleplikten? Plikt for generalforsamlingen til å vedta tiltak? Hvis kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet ikke er oppfylt,...
Prøvetid

Prøvetid

Reading Time: 4 minutes Innhold i denne artikkelen: Hva er prøvetid? Vilkår for prøvetid Forlengelse av prøvetid Oppsigelse i prøvetid Forutsetninger for en oppsigelse etter § 15-6 Oppsigelse tilpasning til arbeidet Oppsigelse faglig dyktighet Oppsigelse pålitelighet...
Privat skifte av dødsbo

Privat skifte av dødsbo

Reading Time: 4 minutes Dødsbo privat skifte/ skifte boet privat Når en person dør, så må boet etter vedkommende skiftes. Alt som vedkommende eier både eiendeler og gjeld vil gå inn i dødsboet. Boet kan enten fordeles via såkalt offentlig skifte eller privat skifte....
Forkjøpsrett til aksjer!

Forkjøpsrett til aksjer!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Rettslig utgangspunkt – forkjøpsrett Unntak forkjøpsrett Fremgangsmåte ved bruk av forkjøpsrett Når får man forkjøpsrett? Hvem får forkjøpsrett hvis flere vil benytte forkjøpsretten? Hvor mye må betales for...
Follow by Email
LinkedIn
Share