Bokettersyn!

Bokettersyn!

Reading Time: 2 minutes Innhold i denne artikkelen: Bokettersyn skatteetaten Hvordan foregår bokettersyn? Plikter for skatteetaten ved stedlig kontroll Sannsynlighet for å få bokettersyn Bokettersyn enkeltpersonforetak Bokettersyn er den tidligere betegnelsen på...
Samtykkekrav ved eierskifte!

Samtykkekrav ved eierskifte!

Reading Time: 4 minutes Innhold i denne artikkelen: Hvordan beslutning om samtykke tas Når kan samtykke nektes? Eksempler fra rettspraksis Tilfeller hvor samtykke ikke kan nektes Virkninger av at samtykke blir nektet Utgangspunktet er at eierskifte av aksjer krever...
Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Hvordan slå arbeidsgiver konkurs?

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Vilkår for konkurs Hvordan slå arbeidsgiver konkurs Fremgangsmåte for å begjære arbeidsgiver konkurs Behandling av konkursen Lønnsgarantiordningen Hvis arbeidsgiveren ikke betaler ut lønn til avtalt tid, kan det være...
Daglig leders plikter

Daglig leders plikter

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Underretningsplikten Underretningspliktens omfang Underretningspliktens form Redegjørelse om bestemte saker Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i selskapet. Vedkommende er derimot ikke selskapets...
«Smøring» i aksjeselskaper

«Smøring» i aksjeselskaper

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Godtgjørelse Rettshandel Hvem rammes av bestemmelsen? Konsekvenser av godtgjørelse i strid med bestemmelsen Unntak når bestemmelsen ikke kommer til anvendelse   Når selskaper inngår avtaler, kan det hende at de...
Tilsvar til stevning

Tilsvar til stevning

Reading Time: 3 minutes I denne artikkelen vil vi går igjennom hvordan du skriver et tilsvar til en stevning. Innledningsvis bør det nevnes at det er veldig viktig å overholde fristen som retten har satt for innsending av tilsvar. I motsatt fall risikerer saksøkte en...
Styrebehandling av saker!

Styrebehandling av saker!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Aktuelle saker til styrebehandling Forberedelsen av saker Varsel om styrebehandling For at styret skal kunne behandle saker og behandle de sakene som hører til styret, gir aksjeloven noen regler om hvordan styret...
Daglig leders oppgaver!

Daglig leders oppgaver!

Reading Time: 3 minutes Innhold i denne artikkelen: Daglig leders oppgaver Hva er uvanlige saker eller saker av stor betydning? Daglig leders representasjonsrett   Når man tenker på daglig leder, tenker man gjerne på selskapets øverste leder. Hva er egentlig...
Follow by Email
LinkedIn
Share