Generasjonsskifte. Bør man gjøre det nå?
Viktige betraktninger i forholdt til generasjonsskifte. Hvordan ønsker du at familiens livsverk skal leve videre? Hvilket spillerom ønsker du å gi neste generasjon? Hvordan økonomi ønsker du å ha resten av livet? Disse spørsmålene og mange flere dukker erfaringsvis opp når man kommer opp i årene. Etter å ha bistått i generasjonsskifter, så har vi […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Generasjonsskifte. Bør man gjøre det nå?

av | okt 2, 2020 | Blogg, Familie-/ Arverett

Reading Time: 2 minutes

Viktige betraktninger i forholdt til generasjonsskifte.

Hvordan ønsker du at familiens livsverk skal leve videre?

Hvilket spillerom ønsker du å gi neste generasjon?

Hvordan økonomi ønsker du å ha resten av livet?

Disse spørsmålene og mange flere dukker erfaringsvis opp når man kommer opp i årene. Etter å ha bistått i generasjonsskifter, så har vi erfart at planlegging, kommunikasjon og åpenhet er viktig. Juridisk og økonomisk rådgivning kan derfor være fordelaktig for å finne den beste løsningen for alle parter.

Generasjonsskifte aksjeselskap

I de tilfeller der verdiene ligger i et aksjeselskap, så er det flere muligheter til å strukturere et generasjonsskifte slik at man bevarer den kontrollen man ønsker. Det er for eksempel en mulighet til å bruke flere aksjeklasser med aksjer med og uten stemmerett. Der man eier eiendom eller aktiva som har stabil inntjening og det ikke krever mye aktiv drift, så ser vi ofte at senior beholder kontrollen av selskapet. Men hvor de økonomiske verdiene overføres til neste generasjon.

Familiebedrift

Generasjonsskifte av familiebedrift hvor flere av arvingene jobber i selskapet eller ønsker å overta kan være krevende. Ledelsen av bedriften avhenger ofte av spesifikke faglige og sosiale egenskaper som det ikke er åpenbart at alle arvingene besitter. Kanskje er familiebedriften verdt såpass mye at det ikke vil være mulig for en av arvingene å kjøpe ut de andre heller. I en slik situasjon vil det typisk kreve tid og forankring hos samtlige for at man skal klare å få dette til å fungere på en smidig måte.

I de tilfeller der man klarer å komme til enighet om at en eller flere arvinger skal kjøpe de andre ut, så dukker det ofte opp uenighet om prisingen av selskapet. Det kan være verdsettingsprinsipper eller hvordan man skal ta hensyn til at selskapet er helt avhengig av kompetansen til daglig leder som kanskje også er kjøperen.

Generasjonsskifte skatt

Per i dag er det ikke skatt på arv eller gave. Det spekuleres imidlertid på om dette vil bli innført etter neste stortingsvalg. Nå kan man derfor overføre verdiene som er skapt skattefritt til neste generasjon. I henhold til dagens regler overtar imidlertid mottaker de skattemessige inngangsverdiene til giver. Overtakelsen av eiendelen utløser imidlertid i dag ikke noen arveavgift. For fast eiendom kan det være snakk om dokumentavgift dersom man tinglyser overdragelsen.

Rådgivning generasjonsskifte

Vi tilbyr juridisk og økonomisk rådgivning innenfor generasjonsskifte og arv. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat om din sak.

Les mer om Thomas Reinholdt.

Les mer om bistand innenfor familie- og arverett.

Follow by Email
LinkedIn
Share