God skilsmisseadvokat -kjennetegn?
Verdien av en god skilsmisseadvokat kan være formidabel. Ivaretar rettighetene til klienten på en profesjonell måte Et skilsmisseoppgjør dreier seg ofte om fordeling av vesentlige verdier. En dyktig skilsmisseadvokat vil først og fremst påse at dine rettigheter blir ivaretatt. I et skilsmisseoppgjør kan det være både klare rettigheter og rettigheter som kan være vanskeligere å […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

God skilsmisseadvokat -kjennetegn?

av | des 29, 2020 | Familie-/ Arverett

Reading Time: 2 minutes

Verdien av en god skilsmisseadvokat kan være formidabel.

Ivaretar rettighetene til klienten på en profesjonell måte

Et skilsmisseoppgjør dreier seg ofte om fordeling av vesentlige verdier. En dyktig skilsmisseadvokat vil først og fremst påse at dine rettigheter blir ivaretatt. I et skilsmisseoppgjør kan det være både klare rettigheter og rettigheter som kan være vanskeligere å dokumentere. For eksempel kan det bli fremmet skjevdelingskrav som reiser bevismessige utfordringer ved at man kanskje ikke har all nødvendig dokumentasjon. I slike situasjoner vil forhandlingsevne og risikovurderinger være viktige fra advokaten sin side. Les også vår artikkel om gangen i et skilsmisseoppgjør.

Rådgir klienten om både sterke og svake sider av saken

Det er ofte både sterke og svake sider ved en klient sin posisjon. For skilsmisseadvokaten er det derfor viktig å informere klienten om begge disse sidene av saken. Klienten vil dermed ha et mer realistisk syn på hva som er mulig å oppnå. Det vil spare alle parter for tid og kostnader.

Balanserer følelsesmessige utfordringer med den rettslige posisjonen

En god skilsmisseadvokat må også klare å balansere de følelsesmessige belastningene som klientene går igjennom i denne perioden på en profesjonell måte. Ikke sjelden kommer man i situasjoner hvor man må vurdere kortsiktig økonomisk gevinst opp mot langsiktig følelsesmessig utfordringer. Typisk kan det være i situasjoner hvor man vurderer å ta ut søksmål for å få mer penger. Dersom man har felles barn, så må man typisk forholde seg til hverandre i en lengre periode også etter skilsmissen. Man bør derfor også ta inn en slik vurdering i hvorvidt det vil lønne seg å gå til sak.

En god skilsmisseadvokat er dyktig til å forhandle

Særlig i skilsmisseoppgjør er det viktig å ha en advokat som er dyktig til å forhandle og kommunisere. Det skyldes at man ideelt sett ønsker å bli enige raskest og smidigst mulig slik at alle parter kan gå videre. Har man felles barn blir dette ekstra viktig. Erfaringsvis vil en hyggelig og bestemt fremtoning gi best resultater i denne type oppgjør. Særlig på dette punktet er det stor forskjell på en god og mindre god skilsmisseadvokat.

Har et bevisst forhold til risikostyring av prosessen

I ytterste konsekvens ender et skilsmisseoppgjør med en rettssak. En rettssak har som regel en høy kostnad både økonomisk og følelsesmessig. Det er derfor særdeles viktig at man har et bevisst forhold til risikostyringen i forhandlingene fra et tidlig tidspunkt i prosessen. Denne risikostyringen må også være dynamisk slik at man på hvert trinn vurderer hvor mye mer man kan oppnå ved å gå videre opp mot hvor mye dette vil koste.

Kjennetegn på en god skilsmisseadvokat oppsummert:

  • Ivaretar rettighetene til klienten på en profesjonell måte.
  • Rådgir klienten om både sterke og svake sider av saken.
  • Klarer å balansere de følelsesmessige utfordringene til klienten med den rettslige posisjonen.
  • Er dyktig til å forhandle og kommunisere.
  • Har et bevisst forhold til risikostyring av prosessen.

 

Vi har god erfaring med å bistå innenfor skilsmisseoppgjør.

Fyll ut kontaktskjemaet under eller ring oss i dag på telefon 99553095 for en uforpliktende prat om din sak.

Follow by Email
LinkedIn
Share