Kundeklausuler i arbeidsforhold!

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Kundeklausuler i arbeidsforhold!

av | feb 24, 2022 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 2 minutes

Når en arbeidstaker slutter i en jobb, kan det være behov for virksomheten å beskytte seg mot at arbeidstakeren tar med seg kunder fra sin gamle til sin nye arbeidsgiver. En måte å hindre dette på, er å inngå en kundeklausul. Da vil arbeidstakerens mulighet til å ta med seg kunder over i ny jobb, begrenses. I denne artikkelen skal vi se på når kundeklausuler kan gjøres gjeldende.

Kundeklausul – rettslig regulering

Kundeklausuler reguleres i arbeidsmiljøloven § 14 A-4. Her defineres kundeklausuler som “avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.” Definisjonen viser at det kun er arbeidstakerens adgang til å kontakte kunder som begrenses. Kunder som selv tar kontakt med arbeidstakeren er arbeidstakeren derfor ikke forpliktet til å avvise. Arbeidstakeren kan også kontakte kunder med annet formål enn å rekruttere dem til sin nye jobb. 

Hvilke kunder omfattes?

En kundeklausul kan ikke omfatte alle kundene hos den gamle arbeidsgiveren. Den omfatter bare kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med eller hatt ansvar for det siste året før arbeidsgiver gir beskjed om at kundeklausulen vil bli gjort gjeldende. Uttrykket “kontakt” omfatter både direkte og indirekte kontakt med kunden. Arbeidstakers kontakt med kunden kan f. eks. være forhandlinger eller drøftelser i forbindelse med kontraktsinngåelser som arbeidstakeren har deltatt i. Også oppfølging av kunder omfattes, med mindre det er av sporadisk karakter. Om det har vært tilstrekkelig kontakt til å at en kundeklausul kan gjøre gjeldende, vil være en konkret vurdering. 

Selv om arbeidstakeren ikke har hatt direkte kontakt med kunden, vil kunder som arbeidstakeren har hatt et mer overordnet ansvar for omfattes. Dette vil være tilfeller hvor arbeidstakeren som overordnet ansatt har hatt myndighet til å binde arbeidsgiveren i kundeforholdet, uten at det har vært noen direkte kontakt mellom kunden og arbeidstakeren.

Kundeklausulens lengde

En kundeklausul vil kun gjelde i ett år fra opphøret av arbeidsforholdet. Arbeidsforholdet opphører når oppsigelsestiden utløper eller den dagen arbeidstakeren blir avskjediget. Når ett år er gått, kan arbeidstakeren kontakte kunder som vanlig. 

Når og hvordan må kundeklausuler inngås?

En kundeklausul må inngås skriftlig. Den må også inngås mens arbeidsforholdet består. Det er vanlig at man inngår kundeklausuler ved inngåelsen av arbeidsforholdet eller underveis i arbeidsforholdet. Det er imidlertid ingenting i veien for å inngå en slik avtale i oppsigelsestiden. Den må bare inngås før arbeidsforholdet opphører, for å være gyldig. Hvis den inngås etter arbeidsforholdet opphører, reguleres forholdet av avtaleloven § 36 i stedet. 

Når kan ikke kundeklausuler gjøres gjeldende?

Et arbeidsforhold kan avsluttes både fra arbeidstaker og fra arbeidsgivers side. En kundeklausul kan ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstakeren blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Må virksomheten nedbemannes, kan ikke arbeidsgiveren gjøre klausulen gjeldende. En kundeklausul kan heller ikke gjøres gjeldende dersom arbeidstaker hever arbeidsforholdet som følge av arbeidsgivers mislighold. Sier arbeidstaker selv opp, eller blir sagt opp av arbeidsgiver på grunn av arbeidstakers forhold, kan klasulen gjøre gjeldende som normalt.

Virksomhetens øverste leder kan unntas fra reguleringen om kundeklausuler dersom det er skriftlig avtalt at de ikke skal gjelde, jf. arbeidsmiljøloven § 14 A-5.

 

Vi tilbyr inntil 30 minutters gratis saksavklaring for saker innenfor arbeidsrett. Ta kontakt på post@reinholdt.no eller telefon +47 23 68 85 58.

Follow by Email
LinkedIn
Share