Saksøke noen? Les dette først.

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Saksøke noen? Les dette først.

av | feb 21, 2021 | Blogg, Forretningsjus

Reading Time: 2 minutes

Saksøke/saksøker

Før du går til skrittet med å saksøke noen, så bør du gjøre en grundig vurdering av risikoen ved et slikt skritt. Ofte hører vi advokater at folk vil saksøke en motpart i en tvist, men noen ganger roer dette seg ned etter at man har blitt forklart risikoen og de potensielle kostnadene ved et slikt steg. I andre tilfeller er stevning og rettssak det eneste alternativet for å få løst tvisten. Denne artikkelen vil omhandle sivile tvister. I slike tvister bruker man benevnelsen saksøker og saksøkte.

Grundig vurdering av rettslig posisjon

Å ta ut et søksmål kan være en kostbar affære. Du bør derfor investere både egen tid og få advokathjelp til å vurdere din rettslige posisjon og sannsynligheten for å nå frem med et krav. Særlig bør du være nøye med å gi advokaten all dokumentasjon på kravet ditt og informere om dokumentasjon du vet motparten har. Det er uheldig om skriftlig dokumentasjon fremkommer på et senere tidspunkt som svekker din posisjon.

Før du saksøker noen bør du alltid be advokaten din om en vurdering av risikoen for å nå frem. I denne risikovurderingen bør man også ta hensyn til at saken kan bli anket slik at man pådrar seg sakskostnader for to instanser.

Hvordan saksøke?

I tvisteloven kapittel 5 fremgår det plikter man har før man saksøker/reiser sak. Man skal sende et varsel hvor kravet og grunnlaget for dette fremgår. Motparten skal så innen rimelig tid ta stilling til kravet og grunnlaget. Mener motparten at han har motkrav skal dette inkludert grunnlaget for dette samtidig varsles med oppfordring om å ta stilling til dette. Disse reglene følger av tvisteloven § 5-2.

Plikt til å opplyse om viktige bevis

Etter tvisteloven § 5-3 har man plikt til å opplyse om viktige bevis i form av dokumenter eller andre bevis som parten selv kjenner til, og som parten ikke kan regne med at den annen part er kjent med. Loven er altså oppbygd slik at viktige bevis ikke skal komme som noen overraskelse på motparten. Denne bestemmelsen bidrar også til å spare partene for advokatkostnader.

Kostnader ved å saksøke

For en sak i tingretten er advokatkostnadene ofte i størrelsesorden kr. 100.000-200.000 per dag i retten. Dette gjelder ofte for saker med varighet på noen dager. Det er en rekke faktorer som påvirker kostnadsnivået herunder dokumentmengde og sakens kompleksitet. Blir saken anket til lagmannsretten, så er det ikke sjelden at sakskostnadene er det samme i den instansen slik at man ender opp med det dobbelte. Vinner man saken fullt ut, så vil motparten som hovedregel måtte betale dine sakskostnader. Taper man fullstendig så må man som hovedregel betale motpartens sakskostnader. Det finnes imidlertid noen unntak for dette som fremgår av tvistelovens kapittel 20.

Les også vår artikkel om å anke dom.

Vi gir deg en uforpliktende vurdering av din sak hvis du fyller inn kontaktskjemaet under.

Follow by Email
LinkedIn
Share