Når kan man få sluttpakke?
Sluttpakke eller sluttavtale er en benevnelse på en avtale med arbeidsgiver i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Det er vanlig å avtale en sluttpakke i en rekke tilfeller. Det kan for eksempel være tilfeller der strategiske valg har gjort at det er ønskelig for arbeidsgiver å restrukturere virksomheten. Eller der det ikke foreligger grunn for […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.

Når kan man få sluttpakke?

av | sep 7, 2020 | Arbeidsrett, Blogg

Reading Time: 2 minutes

Sluttpakke eller sluttavtale er en benevnelse på en avtale med arbeidsgiver i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet.

Det er vanlig å avtale en sluttpakke i en rekke tilfeller. Det kan for eksempel være tilfeller der strategiske valg har gjort at det er ønskelig for arbeidsgiver å restrukturere virksomheten. Eller der det ikke foreligger grunn for saklig grunn for oppsigelse.

Rettigheter sluttpakke?

Det foreligger ingen lovbestemt rett på sluttpakke. Arbeidsmiljøloven har imidlertid bestemmelser om erstatning for eksempel ved usaklig oppsigelse. En slik erstatning kan derfor være en del av en sluttpakke som partene blir enige om. Spesielt i tilfeller der arbeidsgiver har gått litt for fort frem med oppsigelsen kan en sluttpakke være aktuelt for å unngå tvist for arbeidsgiver. Formålet med en sluttpakke er som regel nettopp dette – å unngå en tvist. Arbeidsgiver ser seg derfor ofte tjent med å inngå en sluttavtale for å bli ferdig med saken.

Sluttpakke størrelse

I en sluttpakke kan man for eksempel avtale at arbeidstaker:

  • gis fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden
  • får etterlønn på x antall måneder
  • kan beholde mobiltelefon og pc
  • tilbys dekning av outplacement tjenester for å komme i nytt arbeid
  • gis tilskudd til etterutdanning
  • gis dekning av kostnader til advokat

Punktene over er ment som eksempler på hva som kan avtales, og er ikke en uttømmende liste. Hvor mye arbeidstaker klarer å oppnå avhenger typisk av den konkrete situasjonen. Størrelsen på bedriften kan også ha betydning i forhold til hvor mye det er mulig å økonomisk mulig å tilby i en sluttpakke. Der det foreligger en usaklig oppsigelse eller andre kritikkverdige forhold fra arbeidsgiver sin side er det som regel mest å hente. Erfaringsvis har vi sett eksempler på opptil 24 måneders etterlønn.

Sluttavtale og feriepenger

I tilfeller der man avtaler etterlønn, så kommer spørsmålet om feriepenger opp. Ved avtale om etterlønn som utbetales månedlig på ordinær måte, så har arbeidstaker rett på feriepenger på det utbetalte beløpet. Dersom partene avtaler at arbeidstaker får utbetalt en engangssum ved fratredelse, så prøver som regel arbeidsgiverne seg med at det ikke skal beregnes feriepenger på dette beløpet. Dette er imidlertid et forhandlingsspørsmål som det kan forhandles om.

Sluttpakke og skatt

Utbetalinger man oppnår i en sluttavtale er som hovedregel skattepliktig etter sktl. § 5-1. Det kan derfor være hensiktsmessig å vurdere utbetaling av etterlønn over årsskiftet istedenfor en engangsutbetaling dersom avslutning av arbeidsforholdet skjer i 4.kvartal.

Forhandle sluttpakke

Vi bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstakere med forhandlinger av sluttpakker. I slike forhandlinger så er det nyttig å få hjelp av en advokat som har kjennskap til hva som er vanlig størrelse på sluttpakker i markedet. Det kommer selvfølgelig an på flere faktorer slik som arbeidsforholdets lengde, størrelsen på bedriften, den ansattes ansennitet og alder osv.

Vurdering av din sluttpakke

Jeg tilbyr inntil 30 min gratis saksavklaring i forbindelse med forhandlinger om sluttpakke. Ta kontakt på tlf: 99553095.

Les mer om hva jeg bistår med innenfor arbeidsrett.

Les mer om Thomas Reinholdt.

Follow by Email
LinkedIn
Share