Viktige betraktninger i forholdt til generasjonsskifte. Hvordan ønsker du at familiens livsverk skal leve videre? Hvilket spillerom ønsker du å gi neste generasjon? Hvordan økonomi ønsker du å ha resten av livet? Disse spørsmålene og mange flere dukker erfaringsvis opp når man kommer opp i årene. Etter å ha bistått i generasjonsskifter, så har vi […]

by Thomas Reinholdt

Thomas Reinholdt er advokat, siviløkonom og fallskjermjeger. Han har lang erfaring fra næringslivet innenfor en rekke fagfelter. Spesielt dyktig er han til å skape vinn-vinn situasjoner for sine klienter.
Når kan man få sluttpakke?

Når kan man få sluttpakke?

Sluttpakke eller sluttavtale er en benevnelse på en avtale med arbeidsgiver i forbindelse med avslutning av arbeidsforholdet. Det er vanlig å avtale en sluttpakke i en rekke tilfeller. Det kan for eksempel være tilfeller der strategiske valg har gjort at det er...

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring

Pass på at du har denne «hemmelige» forsikringen.   Dersom du er involvert i juridiske tvister vil det i mange tilfeller være mulig å få dekket advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra det offentlige. Dette...

Oppsigelse eller sluttpakke?

Oppsigelse eller sluttpakke?

  Fikk permitteringsvarsel - endte med sluttpakke.   Enten det gjelder permitteringer eller oppsigelse så er det krav om saklig grunn fra bedriften sin side. Reglene om permitteringer er ulovfestet, og baserer seg på tariffavtaler slik som Hovedavtalen...

Follow by Email
LinkedIn
Share