Viktige betraktninger i forholdt til generasjonsskifte. Hvordan ønsker du at familiens livsverk skal leve videre? Hvilket spillerom ønsker du å gi neste generasjon? Hvordan økonomi ønsker du å ha resten av livet? Disse spørsmålene og mange flere dukker erfaringsvis...