Artikkel for shifter.no om avtale-inngåelse. Ved inngåelse av viktige avtaler, smør deg med tålmodighet - og lær av feilene som allerede er gjort.  Upresis eller manglende avtaleregulering mellom parter, erfarer vi at det syndes mest. Et ønske om å få i gang...